Chương trình đào tạo dành cho các học viên level Creator (Nhà sáng tạo).
Ở level này, học viên đã thành thạo các kỹ năng lập trình, nôi dung các khóa học chủ yếu hướng tới các nhóm đề tài thực tế, học viên được hướng dẫn để xây dựng giải pháp giải quyết các đề tài này và đi đến triển khai sản phẩm thực tế.

Yêu cầu đầu vào:
– Kỹ năng lập trình thành thạo
– Hoàn thành chương trình hoặc kỹ năng tương đương level Programmer.

Học viên vượt qua level Creator sẽ có các kinh nghiệm sau:
– Kỹ năng BA, xây dựng mô tả phần mềm.
– Kỹ năng cơ bản trong thiết kế giao diện.
– Tự phát triển ứng dụng thực tế.
– Thực hiện các công việc trên các hệ thống freelancer.
– Có khả năng xin việc tại các công ty công nghệ.

Course image Dự án web hệ thống quản lý
CodePlay Creator

Khóa học được thiết kế theo dạng dự án, học viên sẽ được tham gia giải quyết bài toán thực tế trên 1 hệ thống quản lý, ví dụ hệ thống quản lý thư viện