Chương trình đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp. Các nội dung khóa học tập trung vào các ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thực tế, chương trình cũng hướng tới các dự án thực tế và hướng dẫn học viên trong việc sản xuất và đưa đến người dùng cuối sản phẩm của mình.

Yêu cầu đầu vào:
– Học xong tiểu học
– Hoàn thành chương trình hoặc kỹ năng tương đương level Explorer.

Học viên vượt qua level Programmer sẽ có các kỹ năng sau:
– Lập trình với cấu trúc dữ liêu phổ biến.
– Lập trình với các thuật toán phổ biến.
– Thành thạo lập trình backend
– Thành thạo lập trình web
– Thành thao lập trình mobile
– Thành thạo lập trình game

Course image Nhập môn lập trình Python
CodePlay Programmer

Khóa học cung cấp các bài thực hành giúp học viên làm quen với Python thông qua các bài thực hành giải toán cơ bản.