Chương trình học dành cho học viên từ 8-12 tuổi. Nội dung các khóa học giúp học viên khám phá khả năng vô hạn của máy tính trong việc tạo ra các sản phẩm như web, game, robot, ứng dụng mobile. Trong quá trình học, học viên sẽ được tiếp xúc các ngôn ngữ và bài thực hành thực tế trên Scratch, Robotic, Game 2D, Mobile App.

Yêu cầu đầu vào:
– Biết đọc viết, khả năng làm toán tương đương học sinh lớp 2 trở lên.
– Đã học qua hoặc kỹ năng tương đương Chương trình Starter

Học sinh vượt qua level Explorer sẽ có các kỹ năng sau:
– Hiểu khái niệm cơ bản về lập trình
– Hiểu các thành phần cơ bản của lập trình
– Một số kỹ thuật cơ bản của lập trình
– Thuật toán cơ bản
– Làm được 1 số ứng dụng lập trình cơ bản gồm: Game scratch, Game 2D, Ứng dụng mobile, Ứng dụng web, Robotic

Course image Xử lý thuật toán cơ bản cùng Scratch
CodePlay Explorer

Khóa học cung cấp các bài thực hành trên Scratch giúp học viên làm quen với các thuật toán cơ bản như: Tính toán cơ bản, Tìm số lớn nhất, Tìm kiếm nhị phân, Xử lý chuỗi.

Course image Nhập môn lập trình cùng Scratch
CodePlay Explorer

Khóa học cung cấp các bài thực hành giúp học viên làm quen với Scratch và các khái niệm cơ bản của lập trình như Biến, If, Loop

Course image Làm quen với lập trình
CodePlay Explorer

Khóa học giúp học viên hiểu rõ các khái niệm và tư duy cơ bản về lập trình như: Cách máy thực hiện, Các bước thực hiện logic, Viết thuật toán cơ bản, Lập trình